PRO JEDNOTLIVCE

Zkontroluji a upravím vaše:

  • referáty
  • různé druhy závěrečných prací (seminární, ročníkové, bakalářské, diplomové, dizertační i habilitační)
  • důležité dopisy, dokumenty, prezentace nebo jakýkoliv text, o jehož jazykové správnosti nejste přesvědčeni

Možnosti

Ke korektuře přijímám dokumenty v elektronické podobě ve formátech doc, docx, odt, rtf, txt, pdf.
Po domluvě je možné zaslat i materiály v jiných formátech nebo v tištěné formě.

Způsoby provedení jazykové korektury:

Pravopisné a gramatické úpravy:
Oprava pravopisných chyb, překlepů, interpunkce, kontrola správnosti psaní malých a velkých písmen, shody přísudku s podmětem atd.

Stylistické úpravy:
Kontrola jazykového stylu, srozumitelnosti, členění textu, volby správných výrazových prostředků atd.

Způsob dodání jazykové korektury:
  • Kompletně opravený text s  přijatými změnami, standardně ve formátu doc, po domluvě i v dalších textových formátech.
  • Současně s opraveným dokumentem zasílám pro kontrolu i původní text se zaznamenanými změnami.
  • Text se zaznamenanými změnami doplněný komentáři. Podle vašeho rozhodnutí můžete navrhované změny přijmout, nebo odmítnout.
  • V případě korigovaného formátu pdf dodám korekturu ve formě zapracovaných poznámek a nástrojů pro úpravu textu.
  • Tištěné materiály opatřím standardními korektorskými značkami a zašlu poštou, nebo naskenuji a odešlu elektronicky.

Pro odeslání materiálů ke korektuře použijte objednávkový formulář.