JAZYKOVÉ KOREKTURY ČESKÝCH TEXTŮ

Jazykové korektury českých textů, audio popis pro nevidomé, titulky pro neslyšící a úpravy dialogů.
Neznehodnoťte váš text zbytečnými chybami.
Nabízím firmám, institucím i jednotlivcům rychlé a kvalitní jazykové korektury v českém jazyce.
Provádím jednak pravopisné a gramatické úpravy vašich textů, ale také je mohu doplnit o úpravy stylistické.

Možnosti

Ke korektuře přijímám dokumenty v elektronické podobě ve formátech doc, docx, odt, rtf, txt, pdf.
Po domluvě je možné zaslat i materiály v jiných formátech nebo v tištěné formě.

Způsoby provedení jazykové korektury:

Pravopisné a gramatické úpravy:
Oprava pravopisných chyb, překlepů, interpunkce, kontrola správnosti psaní malých a velkých písmen, shody přísudku s podmětem atd.

Stylistické úpravy:
Kontrola jazykového stylu, srozumitelnosti, členění textu, volby správných výrazových prostředků atd.

Způsob dodání jazykové korektury:

 • Kompletně opravený text s  přijatými změnami, standardně ve formátu .doc, po domluvě i v dalších textových formátech.
 • Současně s opraveným dokumentem zasílám pro kontrolu i původní text se zaznamenanými změnami.
 • Text se zaznamenanými změnami doplněný komentáři. Podle vašeho rozhodnutí můžete navrhované změny přijmout, nebo odmítnout.
 • V případě korigovaného formátu pdf dodám korekturu ve formě zapracovaných poznámek a nástrojů pro úpravu textu.
 • Tištěné materiály opatřím standardními korektorskými značkami a zašlu poštou, nebo naskenuji a odešlu elektronicky.

Zkontroluji a upravím vaše:
 • referáty
 • různé druhy závěrečných prací (seminární, ročníkové, bakalářské, diplomové, dizertační i habilitační)
 • důležité dopisy, dokumenty, prezentace nebo jakýkoliv text, o jehož jazykové správnosti nejste přesvědčeni
 • firemní dokumenty
 • články a publikace
 • texty webových prezentací
 • informační a propagační materiály, letáky, plakáty, manuály, katalogy
 • časopisy, brožury, knihy
 • další elektronické i tištěné materiály

Pro odeslání materiálů ke korektuře použijte objednávkový formulář.