CENÍK

Pravopisná a gramatická korektura:

1 - 10 ns 45,- Kč
11 - 25 ns 40,-Kč
26 - 50 ns 35,-Kč
51 a více ns 30,-Kč

Pravopisná, gramatická a stylistická korektura:

1 - 10 ns 60,-Kč
11 - 25 ns 55,-Kč
26 - 50 ns 50,-Kč
51 a více ns 45,-Kč

1 ns - normostrana 1 800 znaků

 

Expresní přirážka činí 20 %.
Sleva pro studenty denního studia na korektury bakalářských a diplomových prací 10 %.
Minimální fakturovaná částka je 200,-Kč.
Při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci se cena stanovuje individuálně.
Cena je konečná, vždy je výsledkem vzájemné dohody.
Nejsem plátcem DPH.

Lhůty:
Pro firmy i jednotlivce vždy záleží na konkrétních požadavcích, možnostech a na vzájemné dohodě. Obvyklá doba dodání je 3 - 5 pracovních dnů.
Kratší termíny a práce o víkendech a svátcích považuji za expresní.

Základem pro stanovení ceny je započatá normostrana.
Jedná se o 1 800 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou.
Pro snadnější orientaci a vlastní odhad ceny můžete použít funkci v programu MS Word:
Starší verze - Soubor - Vlastnosti - Statistické údaje - Počet znaků s mezerami.
Novější verze - Revize - Počet slov - Znaky včetně mezer.

Faktury standardně zasílám v elektronické podobě ve formátu pdf.
Pokud požadujete tištěnou fakturu zaslanou prostřednictvím České pošty, uveďte to, prosím, v poznámce objednávkového formuláře.