PRO FIRMY

Používejte ve vašich prezentačních materiálech a obchodních dokumentech jazykově správné a srozumitelné texty.

Zkontroluji a upravím vaše:

 • firemní dokumenty
 • články a publikace
 • texty webových prezentací
 • informační a propagační materiály, letáky, plakáty, manuály, katalogy
 • časopisy, brožury, knihy
 • další elektronické i tištěné materiály

Možnosti

Ke korektuře přijímám dokumenty v elektronické podobě ve formátech doc, docx, odt, rtf, txt, pdf.
Po domluvě je možné zaslat i materiály v jiných formátech nebo v tištěné formě.

Způsoby provedení jazykové korektury:

Pravopisné a gramatické úpravy:
Oprava pravopisných chyb, překlepů, interpunkce, kontrola správnosti psaní malých a velkých písmen, shody přísudku s podmětem atd.

Stylistické úpravy:
Kontrola jazykového stylu, srozumitelnosti, členění textu, volby správných výrazových prostředků atd.

Způsob dodání jazykové korektury:
 • Kompletně opravený text s  přijatými změnami, standardně ve formátu doc, po domluvě i v dalších textových formátech.
 • Současně s opraveným dokumentem zasílám pro kontrolu i původní text se zaznamenanými změnami.
 • Text se zaznamenanými změnami doplněný komentáři. Podle vašeho rozhodnutí můžete navrhované změny přijmout, nebo odmítnout.
 • V případě korigovaného formátu pdf dodám korekturu ve formě zapracovaných poznámek a nástrojů pro úpravu textu.
 • Tištěné materiály opatřím standardními korektorskými značkami a zašlu poštou, nebo naskenuji a odešlu elektronicky.

Pro odeslání materiálů ke korektuře použijte objednávkový formulář.